Telefon Zinciri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

T.C.

BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı    : 30277481-200- 7783                                                                                                   12/09/2013               
Konu  :Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 

..........………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

         “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte; ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin 11 Yönetmelik ve 4 Yönergede yer alan mevzuat hükümleri sadeleştirilip, güncellenerek tek bir yönetmelik haline getirilmiştir. Okullarımızın 16 Eylül 2013 tarihinde eğitim ve öğretime başlayacağı dikkate alınarak; Yönetmelik hükümlerinin titizlikle incelenmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda

          Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Vedat DENİZ

                                                                                                                                            Müdür a.

                                                                                                                                                    Şube Müdürü            

 

 

 

 

 /meb_iys_dosyalar/2013_09/12040609_ortaretmynetmelyen.docx


DAĞITIM :
 Tüm Ortaöğretim  Okul  Müdürlüklerine

 

 

 

 

N. EREN (Temel Eğitim ve Ortaöğretim Şubesi)

 

 

 Yayın:12.09.2013 - Güncelleme:12.09.2013 - 16:07 - Görüntülenme:130