Duyurular Ulusal Erişebilirlik İzleme Sistemi

Ulusal Erişebilirlik İzleme Sistemi

                                   T.C.

   BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

                                                                                                   

Sayı    :737589 / 10236                                                                                    

Konu  : Ulusal Erişebilirlik İzleme Sistemi

            

 

 

 

 

               ………………………… OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE

                                                                                                     

 

            Kurumunuza ait binaların erişebilirlik envanterinin ekte yer alan “Erişebilirlik İzleme bina Sorumlusu Atama Kılavuzu” doğrultusunda http://eris.eyh.gov.tr web adresinde bulunan sisteme, bina sorumluları tarafından isim ve iletişim bilgilerinin (kullanıcı adı: Bkd442 şifre:svz253) olacak şekilde kullanarak 15/11/2013 tarihine kadar online olarak girilmesi;

 

            Bina sorumlularının 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanan Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ekinde yer alan “Ek I: Binalar için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Formu”nu sorumlu oldukları bina için doldurmaları ( Doldurulan formların elektronik olarak sisteme girilmesi için bina sorumlularının elektronik posta adresine iş ataması gönderilecektir) gerekmektedir.

 

           Gereğini bilgilerinize rica ederim.

      

 

                                                                Fikret ELALTUNTAŞ

                                                                                                                                                                                  Müdür a.

                                                                                                                                                                                Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM: Tüm Resmi ve Özel Okul Müdürlüklerine

                            

                     

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.AKIN

 Yayın:14.11.2013 - Güncelleme:14.11.2013 - 14:10 - Görüntülenme:288